ارسال و برگشت کالا

در مورد ارسال کالا به شهرستانها تمامی محصولات توسط پست پیشتاز برای خریدار ارسال شده و مبلغ 25000 تومان به عنوان هزینه حمل به رقم فاکتور اضافه می گردد.

زمان ارسال

سفارشهای ثبت شده شهرستان بین 3 الی 4 روز کاری توسط پست پیشتاز ارسال می گردد.

ارسال در دوره های تخفیف ویژه (Flash Sales)

در بازه هایی که حراجهای هیجان انگیززیبا بند در جریان است ارسال سفارشات برای تهران و شهرستان بین ۲۴ ساعت تا ۷۲ ساعت می باشد. در این دوران سفارشات به ترتیب اولویت ثبت سفارش رسیدگی می شود.

هزینه ارسال کالا به شهرستان

در مورد ارسال کالا به شهرستانها تمامی محصولات توسط پست پیشتاز برای خریدار ارسال شده و مبلغ 25000 تومان به عنوان هزینه حمل به رقم فاکتور اضافه می گردد.