رنگ موی بیجورکا BIJOURKA

رنگ موی بیجورکا BIJOURKA

خاصیت آنتی اکسیدانی طلا و باعث بازسازی سریع پوست